Vår historia

Venbussen startades år 2000 av Gunnar Persson. Uppdraget var att bedriva linjetrafik för Skånetrafiken på ön Ven.

År 2005 ombildades det till ett Aktiebolag och Gunnars barn Johanna Jönsson och Fredrik Persson blev delägare.

Idag står Johanna för driften.

Vi har två heltidsanställda chafförer Adem och Tommy.

Tillsammans klarar vi och våra bussar det mesta inom persontransport på Ven.

Välkomna!

lilla-bussen-fram