Vår historia

Venbussen startades år 2000 av Gunnar Persson. Uppdraget var att tillsammans med dåvarande Orusttrafiken (nu mera Nettbuss AB) bedriva linjetrafik för Skånetrafiken på ön Ven.

År 2005 ombildades det till ett Aktiebolag och Gunnars barn Johanna Jönsson och Fredrik Persson blev delägare.

Idag står Johanna för driften, men Gunnar är fortfarande verksam i bolaget. Vi har två heltidsanställda chafförer Per-Erik Nilsson och Adem Kaltak.

Tillsammans klarar vi och våra fyra bussar det mesta inom persontransport på Ven.

Välkomna!

lilla-bussen-fram